Join Our Whats App Group

കേരളത്തിൽ പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കേണ്ട രേഖകൾ

 


കേരളത്തിൽ ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കേണ്ട രേഖകൾ: എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം സ്വന്തമായൊരു സ്വപ്ന ഭവനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ പരമ്പരാഗത റെഡിമെയ്ഡ് വീടുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങാനും സ്വന്തമായി വീട് നിർമ്മിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കേരളത്തിൽ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. നിക്ഷേപത്തിനായി നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുകയോ വീട് പണിയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നീട് നിയമപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ കലാശിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് രേഖകൾ രണ്ടുതവണ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം.


പ്രോപ്പർട്ടി രേഖകൾ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നിക്ഷേപത്തിന്റെയും ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്, അത് ഒരു പ്ലോട്ടായാലും അപ്പാർട്ട്മെന്റായാലും. ശരിയായ നിയമ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തേടുന്നതിലൂടെയും രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും പ്രധാന സ്വത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് തന്റെ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിൽ ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ കെട്ടിട രേഖകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


കേരളത്തിൽ പ്ലോട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കേണ്ട രേഖകൾ

ടൈറ്റിൽ ഡീഡുകൾ

ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് വസ്തു വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണെന്നും മറ്റാരുടെയും അനുമതിയില്ലാതെ അത് വിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക. നിയമപരമായ സ്ഥിരീകരണത്തിന്, ഒറിജിനൽ ഡീഡ് ഒരു വക്കീലിനെക്കൊണ്ട് പരിശോധിക്കൂ. വെരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഭൂമിയുടെ മുൻകാല രേഖകളുടെ പകർപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.


സെയിൽസ് ഡീഡ്

വസ്തു വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് കൈമാറുന്നതിന് വിൽപ്പനക്കാരനിൽ നിന്ന് ഒരു സെയിൽസ് ഡീഡ് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെയോ ബിൽഡറുടെയോ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോഡിയുടെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രമാണം ഉപയോഗിക്കാം.


നികുതി രസീതും ബില്ലുകളും

പേയ്‌മെന്റ് അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വസ്‌തുനികുതി, ഊർജ ബില്ലുകൾ, വാട്ടർ ബില്ലുകൾ തുടങ്ങിയ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും മുൻ ഉടമ അടച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് രണ്ടുതവണ പരിശോധിക്കുക. എല്ലാ നികുതി രസീതുകളും ബില്ലുകളും പൂർണ്ണമായി അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ, പ്രാദേശിക ഓഫീസുകളിൽ അന്വേഷിക്കുക.


പണയം വെച്ച ഭൂമി

നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഭൂമി വായ്പയ്ക്ക് പകരമായി ബാങ്കിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിൽപ്പനക്കാരൻ തന്റെ എല്ലാ വായ്പകളും അടച്ചുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, കൂടാതെ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു റിലീസിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഭ്യർത്ഥിക്കുക, ഭൂമി എല്ലാ കടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നതിന് അത് നിർബന്ധമാണ്.


ഭൂമി അളക്കുക

നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അളക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഭൂമി കൃത്യമായി അളക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ ഒരു സർവേയറെ നിയമിക്കാം. ഭൂമിയുടെ ശരിയാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സർവേ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ സർവേ സ്കെച്ചും ലഭിക്കും.


കരാർ

മറ്റേ കക്ഷിയുമായുള്ള സാമ്പത്തികവും നിയമപരവുമായ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മുൻകൂർ പേയ്‌മെന്റ് നടത്താനോ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാനോ ഉള്ള സമയമാണിത്. വസ്തുവിന്റെ വിലയിൽ ഉടമ തന്റെ മുൻ ഉടമ്പടി മാറ്റുന്നില്ലെന്നും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കുന്നില്ലെന്നും ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മൂല്യം, അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്, യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന നടക്കുന്ന സമയപരിധി, ഏതെങ്കിലും കക്ഷി ഡിഫോൾട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കരാർ എഴുതുക. ഒരു അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്, രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുകക്ഷികളും കരാർ ഒപ്പിടണം. കക്ഷികളിൽ ഒരാൾ അതിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.


രജിസ്ട്രേഷൻ

ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിൽ നടന്ന ഇടപാടിന്റെ തെളിവാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒപ്പിട്ട തീയതി മുതൽ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ, 1908-ലെ ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് അഷ്വറൻസുമായി കരാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. കരാറിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. രജിസ്‌ട്രേഷൻ സമയത്ത്, മുൻകാല രേഖകൾ, വീട്ടുനികുതി രസീതുകൾ, യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ, രണ്ട് സാക്ഷികൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.


കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ രേഖ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഈ നടപടികൾ പിന്തുടരുന്നത് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഭൂമി നല്ല നിലയിലാണെന്നും നിയമപരമായി നിങ്ങളുടേതാണെന്നും ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലെ നിയമ തർക്കങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.


കേരള ലാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകളും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയുംകേരളത്തിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകളും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും കണക്കാക്കുക ഉദാഹരണം


പ്രോപ്പർട്ടി ചെലവ്50,00,000
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി₹ 50,00,000 = ₹ 4,00,000 ന്റെ 8%ആകെ = 54,00,000

കേരള ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉദാഹരണം

പ്രോപ്പർട്ടി ചെലവ്50,00,000
രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ₹50,00,000= ₹1,00,000-ന്റെ 2%ആകെ =51,00,000


കേരളത്തിലെ ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ
സ്ത്രീ = 8 %
സംയുക്ത ഉടമസ്ഥത (ആൺ + സ്ത്രീ) = 8 %
പുരുഷൻ = 8 %
സംയുക്ത ഉടമസ്ഥത (സ്ത്രീ + സ്ത്രീ) = 8 %
സംയുക്ത ഉടമസ്ഥത (പുരുഷൻ + പുരുഷൻ) = 8 %
കേരളത്തിലെ ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി
സ്ത്രീ = 2 %
സംയുക്ത ഉടമസ്ഥത (പുരുഷൻ + സ്ത്രീ) = 2%
പുരുഷൻ = 2 %
സംയുക്ത ഉടമസ്ഥത (സ്ത്രീ + സ്ത്രീ) = 2 %
സംയുക്ത ഉടമസ്ഥത (പുരുഷൻ + പുരുഷൻ) = 2 %


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
എന്താണ് സെയിൽസ് ഡീഡ്?

വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് വസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണവും അനിഷേധ്യവുമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകിക്കൊണ്ട്, വിൽപനക്കാരനിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നയാളിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി മുൻ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു രേഖയാണ് സെയിൽ ഡീഡ്.

എന്താണ് ഒരു പട്ടയം?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്. ഒരു സ്ഥാവര വസ്തു വിവിധ വഴികളിൽ ലഭിക്കും, കൂടാതെ ഇടപാട് തെളിയിക്കുന്ന ശരിയായി മുദ്രയിട്ടതും നടപ്പിലാക്കിയതുമായ രേഖയാണ് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്. സെയിൽ ഡീഡ്, റിലീക്വിഷ്മെന്റ് ഡീഡ്, ഗിഫ്റ്റ് ഡീഡ്, ഫാമിലി സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ്, ഡിവിഷൻ ഡീഡ്, വിൽ, എന്നിവയെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ സ്ഥാവര സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഒരു വസ്തുവിന്റെ എല്ലാ രേഖകളും വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നൽകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ?

അതെ, വിപണിയിൽ, വ്യക്തമായ രേഖകളും ശീർഷകവുമുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ വില ആകർഷിക്കുന്നു. രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഒറിജിനൽ രസീതുകളോ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ആദ്യ ഉടമയ്ക്ക് അനുവദിച്ച അലോട്ട്മെന്റിന്റെ യഥാർത്ഥ ലെറ്ററോ മുൻ ഉടമകളുമായുള്ള മുൻ കരാറുകളുടെ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന ലിങ്കുകളാണ്.

കേരളത്തിലെ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈനായി നടത്താൻ:
രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക 

>
കേരളത്തിലെ ഭൂമി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

0 Comments